lördag 19 september 2009

Bilen


Åter igen: Vi bor i LA, uppe i bergen, inget gångavstånd och vi har EN bil. Alla vill köra. Kör hårt Maja

Fluxus: Personligt, ihågkommen och aircondition

När man kommer till en stad som LA och har ett ultrastort klädintresse som jag har, så är det lätt att ibland förvirra sig och bli köptokig. Nu har jag liksom landat lite och börjar sortera ut mina favoriter från de som jag trodde var nåt men såklart inte var nåt. En av mina favoritbutiker i LA är, t-shirts/mm butiken Fluxus (www.fluxusbrand.com). När man kommer in i butiken kan det låta så här: Hi how are you? Did you like the pants you bought 10 weeks ago? Personligt, ihågkommen och aircondition. Köpglädjen växer liksom. Och nu lite fakta:

Fluxus, benämning på en internationell konströrelse som bildades 1962 för att samla medlemmar ur det konstnärliga avantgardet i Europa, och senare även i USA. Fluxus hade ingen egen stilistisk profil, men dess konstkreerande företedde en pånyttfödelse av dada-andan. Bland artister med anknytning till Fluxus kan nämnas John CageJoseph Beuys och Yoko Ono, men gruppen var stor, tvärkulturell och diffus och hade knappast något formellt medlemskap. Dess inflytande på samtidskonsten in i vår tid (jämför konceptkonst) var inte desto mindre mycket betydande. Ordet fluxus är hämtat från latin och betyder "att flöda".

Bengt af Klintberg, som själv var en del av Fluxusrörelsen, gav 2006 ut boken Svensk Fluxus/Swedish Fluxus. Boken består av fyra delar: en självbiografisk, en konstteoretisk, en avdelning med konstnärspresentationer samt ett avslutande resonemang kring begreppet "svensk fluxus".

Joråsåatt.......